ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี

08.30 - 09.30 น. ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมคณะสัตวแพทยศาสตร์
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 87 ครั้ง