มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ คุณธนิต สุวณิชย์

10.30 - 11.00 น. อาคาร Agri co-working space

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากร มอบกระเช้าดอกไม้ขอบคุณ คุณธนิต สุวณิชย์ ที่สนับสนุนการสร้างอาคาร Agri co-working space เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 79 ครั้ง