กิจกรรมโครงการ AAS_CMU Camp ครั้งที่ 1

08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ จัดกิจกรรมโครงการ AAS_CMU Camp ครั้งที่ 1 (เรียนรู้ แลกเปลี่ยน พัฒนาความสัมพันธ์สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มช.) เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

โดยในกิจกรรมจัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ รหัส 65 กับคณาจารย์ รุ่นพี่ และศิษย์เก่า อนึ่ง ในกิจกรรมได้ชี้แจงเรื่องแผนการศึกษาตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา โดย ผศ.ดร.มินตรา ศลีอุดม กิจกรรมเพื่อเรียนรู้ เพื่อเข้าใจ “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล” โดย รศ.ดร. สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ ประธานสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนทิศทางอนาคตนักสัตวศาสตร์/สัตวบาลกับการทำงานด้านปศุสัตว์ โดย ดร.บัลลพ์กุล ทิพย์เนตร กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรม “ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องปี้”


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 74 ครั้ง