คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)”

09.00 - 16.30 น. หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมจัดบูธแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “มหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022)” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้

              1. การวิจัยและพัฒนาการจัดการก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรและป่าไม้
              2. การจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
              3. เทคโนโลยีการผลิตวาซาบิในประเทศไทย
              4. ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
              5. นวัตกรรม M-Zlex ในการผลิตน้ำเชื้อโคแช่แข็งแยกเพศ เพิ่มอัตราการเกิดลูกเพศเมียสูง
              6. โครงการ การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษในนิเวศเกษตรเมืองเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 100 ครั้ง