คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

09.00 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับที่รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยดีเด่น และรองศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 22 ก.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1402 ครั้ง