พิธีทำบุญ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

08.00 - 09.30 น. ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ตามยุทธของมหาวิทยาลัย เช่น คลินิกทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ บริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้านจำหน่ายยา ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงพื้นที่ Co-working space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และ ห้องชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 ก.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 137 ครั้ง