ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด

14.30 - 17.00 น. ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:30 น. คณะผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้าจำกัด นำโดยคุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัดมหาชน และประธานกรรมการบริษัทเกษตรอินโน จำกัด และคุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เข้าพบผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหารือการทำงานร่วมกันแบบ Co-project ทั้งนี้ ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 จำนวน 300,000 บาท จากนั้น ได้เยี่ยมชมสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ กับดักแมลง โรงเรือนปลูกพืช แปลงทุเรียน แปลงผักปลอดสารพิษ และฟาร์มสัตว์นำ้ Biofloc ณ ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 1 มิ.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 818 ครั้ง