ปรึกษาหารือ ร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการและแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา

13.30 - 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายดรุตร์ ชูจันทร์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
และนายเกียรตินันท์ ยิ้นซ้อน ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด เพื่อร่วมจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการและแปลงสาธิตนวัตกรรมจากยางพารา ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี


เอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 107 ครั้ง