ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 3/2565

10.00 - 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาเกษตร มช. ครั้งที่ 3/2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 6 พ.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 123 ครั้ง