ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2565

09.00 - 09.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางเสาวณีย์  อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ เข้าพบ ผศ. ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมมอบหนังสือ "เฉลิมราชพัสตรา" และผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
เปิดอ่าน : 427 ครั้ง