บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่การต่อยอดผลงานวิจัยชิงพาณิชย์”

09.00 - 12.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         บรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างกลยุทธ์ด้านการตลาดสู่การต่อยอดผลงานวิจัยชิงพาณิชย์”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. เป็นประธาน วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9:00 – 12:00 น.  ณ ห้องประชุมบุญญวาส คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านระบบ Zoom
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 27 ต.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1039 ครั้ง