หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน

13.30 - 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมหารือความเป็นไปได้ในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมกับ Dr. Xu, Director of QAU's International Office และ Dr. Liu Wen, Qingdao Agricultural University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี ผศ. ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สารสนเทศและกายภาพ ผศ. ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom application


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 4 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1087 ครั้ง