ร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ

08.30 - 11.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม ชั้น 1 คณะเกษตรศาสตร์ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด : สำนักงานคณะ
เปิดอ่าน : 259 ครั้ง