หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI) รุ่นที่ 2

08.30 - 16.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

           งานบริหารงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช ได้ดำเนินการฝึกอบรม เรื่อง "หลักการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการวิจัย (Social Return on Investment : SROI)" รุ่นที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน และวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 1- 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.


เอกสารประกอบ :

Photo : 53 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 เม.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1947 ครั้ง