การหารือความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

10.30 - 11.30 น. สำนักงานคณบดี

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี เชิญคุณโชคชัย ธนเมธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ร่วมหารือกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคต ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดี


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1221 ครั้ง