งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

08.30 - 15.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่

อาจารย์ ดร. ปณิดา กาจีนะ อาจารย์ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวันบทความทางวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 ที่จัดระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ ในบทความเรื่อง อิทธิพลของสมบัติดินบางประการต่อองค์ประกอบชนิดพันธุ์และการสะสมมวลชีวภาพของไม้ป่า ในพื้นที่ชายป่าและพื้นที่ทิ้งร้างจากการเกษตร อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.พ. 2564
  เผยแพร่โดย : วิริยา แสนจันทอง | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1031 ครั้ง