รับมอบเงินสมทบกองทุน "เกษตรพัฒน์"

10.00 - 11.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณเดชา ตุลานันท์ ได้บริจาคเงินสมทบกองทุน "เกษตรพัฒน์" จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมอบหมายให้
1. คุณชัยณรัตน์ สุชนวณิช ผู้จัดการภาคเหนือ 1
2. คุณวิชชุดา ตุลานันท์ ผู้จัดการสาขาประตูช้างเผือก ภาคเหนือ 1
3. คุณผ่องศรี การคนซื่อ ผู้จัดการสาขาถนนสุเทพ
4. คุณชญานิตย์ ธนนราพงศ์ ผู้จัดการสาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มช.
เป็นผู้แทนคุณเดชา ตุลานันท์ มอบเงินบริจาค โดยท่านอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์) ประธานกองทุนฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 28 ม.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1233 ครั้ง