การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

09.30 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

          คณะฯ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1) เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (คณบดีคณะเกษตรศาสตร์) เป็นประธานการประชุม
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 ม.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 1141 ครั้ง