แสดงความยินดีกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 - 09.30 น. สำนักงานคณบดี

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 5 ต.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1578 ครั้ง