ต้อนรับคณาจารย์จากประเทศไต้หวัน

15.30 - 16.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:30 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ. ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Asst. Prof. Dr. Meng-Cheng Wu จาก Department of Entomology, National Chung Hsing University (NCHU) และ Prof. Dr. Chi-Chung Peng จาก Department of Biotechnology, National Formosa University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำและห้องปฏิบัติการทางด้านกีฎวิทยา โดยมี อาจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล และ นางสาวกนกวรรณ คำยอดใจ เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.พ. 2563
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1502 ครั้ง