ต้อนรับอาคันตุกะจาก National Pintung University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน

09.00 - 10.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Chung-Ruey Yen จาก Department of Tropical Agriculture and International Cooperation, National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พร้อมนี้ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) ร่วมกันในอนาคต


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 13 ม.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1626 ครั้ง