ต้อนรับคณะจาก Scientific & Technological and International Cooperation Department ประเทศเวียดนาม

08.00 - 08.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. Asst. Prof. Dr. Daon Van Hien อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้นำคณะจาก Scientific & Technological and International Cooperation Department ประเทศเวียดนาม นำโดย Mr. Tran Minh Quan, Directorate of Fisheries เข้าพบ รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อขอรับแนวทางในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะทางด้าน Reserach Technology Transfer รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาร่วมกันในอนาคต


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 4 ธ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1469 ครั้ง