ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน"หอการค้าแฟร์ 2019” (TCC FAIR 2019)

08.30 - 21.00 น. ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร และศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช  สาขาวิชาโรคพืช นำโดย รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ (อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช สาขาวิชาโรคพืช) และนายฐานิต ศาลติกุลนุการ นักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน"หอการค้าแฟร์ 2019” (TCC FAIR 2019)

โดยได้มีการสาธิตและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับต้นไหลสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค และการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิงที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตรเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดงานหอการค้าแฟร์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 - 8 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-21.00 น.ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่.
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2643 ครั้ง