คณะเกษตรศาสตร์ มช. เข้าร่วมรับฟังนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

09.00 - 12.00 น. หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมอบนโยบายประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ในการนำร่องส่วนภูมิภาค 8 จังหวัดภาคเหนือ โดยมุ่งหวังยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง สร้างงานสร้างรายได้ให้แต่ละชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารกรุงไทย กองทุนหมู่บ้าน เป็นผู้สนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายในครั้งนี้ ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1561 ครั้ง