ต้อนรับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น

10.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09:00 น. ผศ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Larry Lopez จาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะหลักสูตรร่วมสองปริญญา (Double Degree Program) โดยมี ผศ. ดร. สรณะ สมโน เป็นผู้นำเข้าพบ และ ดร. ปณิดา กาจีนะ ร่วมประชุมหารือ จากนั้น เวลา 10:30 - 12:00 น. Prof. Dr. Larry Lopez ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario" ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1540 ครั้ง