พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับ Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd.

09.00 - 10.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) เพื่อดำเนินความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ Hortigenetics Research (S.E.Asia) Ltd. ลงนามโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ Dr. Simon Jan de Hoop, Vice President of HGR ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1954 ครั้ง