อาจารย์และนักศึกษาจาก Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

11.00 - 11.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11:00 น. ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำ Assoc. Prof. Dr. Masanori Watanabe และ Mr. Ryosuke HOSOI จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามางาตะ (Yamagata University) ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาดำเนินงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2562 - วันที่ 5 มีนาคม 2563


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 24 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1747 ครั้ง