คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณะจาก Nakamura Shobokagaku Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

15.30 - 16.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 15:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr. Tetsuo Chuto และ Ms. Kaoru Nagano จาก Nakamura Shobokagaku Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันและหารือความเป็นไปได้ในการใช้ fire pumps ในการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ "Feasibility Survey for an Application of Multifunctional Fire Fighting Pump to Mitigate Forest Fires" ภายใต้การสนับสนุนทุนจาก JICA ประเทศญี่ปุ่น


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1500 ครั้ง