ต้อนรับอาคันตุกะจาก Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น

10.30 - 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมต้อนรับ Prof. Noboru Inoue, Executive Vice President (Research & International Cooperation), Prof. Tadashi Kishimoto และ Ms. Yuki Hasegawa, Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่มาจัดตั้ง "Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine International Corner" และหารือในความร่วมมือระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมฟาร์มโคนม, หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ (SAAAP) และ โรงเรือนเพาะกล้าพันธุ์สตรอเบอรี่ โดยมีคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์เป็นวิทยากร


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 12 มิ.ย. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2017 ครั้ง