การหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

14.00 - 15.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับ School of Food and Bioengineering, Hezhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Prof. Dr. Zhenhua Duan, Dean of School of Food and Bioengineering ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ จากนั้น ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตามลำดับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1597 ครั้ง