การหารือความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรมด้านกาแฟให้กับนักศึกษาของ National Ilan University ประเทศไต้หวัน

13.30 - 15.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น. รศ. ดร. เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับ Dr. Po-Ching Wu อธิการบดี พร้อมด้วย Asst. Prof. Dr. Hsiao-Hang Chung จาก National Ilan University (NIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารของศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย เพื่อวางแผนในการจัดฝึกอบรมด้านกาแฟ (Winter Course) ให้แก่นักศึกษาของ NIU ในอนาคต จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏบัติการทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Tissue Culture) ตามลำดับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 28 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1613 ครั้ง