ต้อนรับนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น

15.00 - 15.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 15:00 น. ดร. วิลาวัลย์ คำปวน นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สังกัด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ Professor Dr. Takashi Nishizawa, Laboratory of Horticulture, Faculty of Agriculture, Yamagata University และ Professor Dr. Osamu Arakawa, Faculty of Agriculture and Life Science, Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะ รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมวิจัยกับคณะเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 7 มี.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1670 ครั้ง