Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Langholz เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

09.00 - 09.30 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:45 น. Prof. em. Dr.  Hans-Jürgen  Langholz ที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ด้านต่างประเทศและผู้ติดตามได้เข้าเยี่ยมคารวะ รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยือนภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1899 ครั้ง