ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Shandong University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน

11.00 - 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 11:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ผศ. ดร. พรสิริ ิสืบพงษ์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์ ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับคณะจาก School of Economics, Shandong University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 18 ม.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1991 ครั้ง