หารือความร่วมมือด้านการใช้ Drone สำรวจแปลงปลูกกาแฟ

09.00 - 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09:00 น. ศ. ดร. อรรถชัย จินตะเวช ได้นำ คุณวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ Chief Executive Officer บริษัท Sky Visual Imaging Venture และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชจากประเทศอังกฤษเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะการใช้ Drone บินสำรวจแปลงปลูกกาแฟ กับคณะนักวิจัยของศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2562
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1640 ครั้ง