มูลนิธิประกายแสงเข้าศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ไร่แม่เหียะ)

10.00 - 12.00 น. สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  หัวหน้าศูนย์ระบบวิจัยระบทรัพยากรเกษตร ร่วมด้วยนายฐานิต ศาลติกุลนุการ และนายฐากูร ปัญญาใส ได้นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมูลนิธิประกายแสง (BEAM EDUCATION FONDATION) ซึ่งเป็นมูลนิธิทำงานเกี่ยวข้องกับสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยไม่แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น เข้าเยี่ยมชมสถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ได้ให้การบรรยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิดพืชผักปลอดสารพิษ รวมทั้งเยี่ยมชมแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ (วันที่ 4 ธันวามคม 2561)

โดยทางมูลนิธิฯ จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพของหน่วยงานที่ตนสังกัดต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : บริการวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 4 ธ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ฐานิต ศาลติกุลนุการ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2141 ครั้ง