ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ National Ilan University ประเทศไต้หวัน

09.00 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. ผศ. ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร และ อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Po-Ching Wu อธิการบดีและและคณาจารย์จาก National Ilan University (NIU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จำนวน 3 คน พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น Winter Course Porgram โดยมี ผศ. ดร. สรณะ สมโน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์เป็นผู้นำเข้าพบ จากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนากาแฟล้านนาไทย (Lanna Thai Coffee Development Center) ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ เวลา 13:00 - 16:00 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 11 ธ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1497 ครั้ง