การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ISTI, CATAS สาธารณรัฐประชาชนจีน

09.00 - 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ อ. ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยอาจารย์และนักวิชาการประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการจัดหลักสูตรฝึกอบรม ร่วมกับ คณะจาก Institute of Science and Technology Information (ISTI), Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ จากนั้น ได้นำชมหอประวัติคณะเกษตรศาสตร์ ห้องปฏิบัติการกลาง ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตามลำดับ
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1595 ครั้ง