คณะเกษตรศาสตร์ต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์จาก Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ จากนั้น ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลางของคณะเกษตรศาสตร์ และบริเวณโดยรอบคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามลำดับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 29 ต.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1436 ครั้ง