คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ ATC, CATAS สาธารณรัฐประชาชนจีน

09.00 - 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะและบุคลากรประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะด้าน Sub-tropical and tropical agriculture development กับผู้บริหารและบุคลากรจาก Analytical and Testing, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (ATC, CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดี จากนั้นได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการทางด้านพืชไร่ หน่วยวิจัยและพัฒนากาแฟ และโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์ ตามลำดับ


เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 22 ต.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1584 ครั้ง