คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน

10.00 - 12.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 10:00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ คณาจารย์จาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไต้หวัน ได้แก่ National Cheng Kung University, National Taiwan University, Tunghai University, National Chiayi University และ National Cheng Kung University จำนวนรวม 17 คน ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1672 ครั้ง