ผศ.ดร Hien Van Doan ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มนักโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง

08.30 - 16.30 น. โรงแรม The Impress จังหวัดเชียงใหม่

            ผศ.ดร Hien Van Doan อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ให้ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี 2561 กลุ่มนักโภชนศาสตร์สัตว์ไม่เคี้ยวเอื้อง” ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  ภายใต้หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาด สู่ประเทศไทย 4.0 " (Chances ane challengers of smart animal production for Thailand 4.0)  โดยมีสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวศาสตร์กว่า 30 แห่งทั่วประเทศ  เข้าร่วมประชุม


เอกสารประกอบ :

Photo : 2 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 22 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 3247 ครั้ง