อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

09.00 - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม และชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 20 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : วิราวรรณ ใจเงิน | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2173 ครั้ง