ผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

08.30 - 16.30 น. UiTM ประเทศมาเลเซีย

อาจารย์ ดร. อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา เดินทางไปร่วมประชุมและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรณะ สมโน อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ณ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1443 ครั้ง