การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562

09.00 - 12.00 น. ร้านเคลิ้ม คอฟฟี่

งานนโยบายและแผนฯ จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากงานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา, งานบริหารทั่วไป, งานการเงิน การคลังและพัสดุ, หน่วยกายภาพ และหน่วยสารสนเทศ


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด : งานยุทธศาสตร์และแผน
เปิดอ่าน : 2324 ครั้ง