ต้อนรับผู้แทนจาก Delacon Company

13.00 - 14.00 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Dr. Alex Makol ผู้แทนจาก Delacon Company ในโอกาสเดินทางมาร่วมวิจัยกับภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เรื่อง "Sustainable Tilapia Culture-functional Feed Additives vs Bacteriophage and Oral Vaccine" พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 300,000 บาท โดยมี Dr. Doan Van Hien เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1370 ครั้ง