คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับอาจารย์แลกเปลี่ยนโครงการ ERASMUS+ Program จาก Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์

09.00 - 10.00 น. ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09:00 น. รศ. ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Beata Madras-Majewska จาก Apiculture Division, Faculty of Animal Sciences, Warsaw University of Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ในโอกาสเดินทางมาร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรภายใต้ ERASMUS+ Program ณ คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี ผศ. ดร. อังสนา อัครพิศาล หัวหน้าภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืชพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชากีฎวิทยา และ ผศ. ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้ประสานงานโครงการ ERASMUS เป็นผู้นำเข้าพบ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ข่าวสำหรับผู้บริหาร
วันที่เผยแพร่ : 26 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ภูษิตา จันทิมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1881 ครั้ง