นางสาวอนุสรา พิศน้อย นักศึกษาป.โท สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพิชสาสตร์และปฐพีศาสตร์ รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44

08.30 - 16.30 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


เอกสารประกอบ :

Photo : 1 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : รางวัลนักวิจัยและผลงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 25 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 1137 ครั้ง