โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสำนักงานส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/ศูนย์ เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ “Smart Team”

09.00 - 17.00 น. โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่

รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ  ของสำนักงานส่วนกลางคณะ/ภาควิชา/ศูนย์  คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง  ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติการด้านการเงินและพัสดุ “Smart Team”  ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ  เมื่อวันที่ 16 – 17  มิถุนายน  2561 ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท  เชียงใหม่  โดยมีผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร และนางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์  ร่วมโครงการด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 46 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ทินกร ใจมา | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2801 ครั้ง