การประชุมจัดทำ SWOT ระดับคณะฯ และการทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

          รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมจัดทำ SWOT ระดับคณะฯ และการทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (6 เดือนหลัง) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลจัดทำให้แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ในการสัมมนาผู้บริหารให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : พัชราพร บุญจันต๊ะ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 2183 ครั้ง